HUP uključen u izradu novih promjena Zakona o zaštiti potrošača

I sama praksa i domaće tržište ukazalo je na poteškoće reguliranja posebnih oblika prodaje I sama praksa i domaće tržište ukazalo je na poteškoće reguliranja posebnih oblika prodaje

I sama praksa i domaće tržište ukazalo je na poteškoće reguliranja posebnih oblika prodaje.

Predstavnici HUP-a od početka su uključeni u izradu novih izmjena i dopuna Zakona o zaštiti potrošača koje je pokrenulo Ministarstvo gospodarstva.

Samo godinu dana nakon promjena aktualnog Zakona, inicirane su izmjene i promjene Zakona. Propisivanje specifičnih nacionalnih pravila koje je uvedeno u prošlogodišnje zakonsko rješenje, a vezano uz reguliranje posebnih oblika prodaje ( akcijske prodaje i sezonskih sniženja), prema mišljenju Europske komisije dovelo je u pitanje implementaciju Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi kojom je predmetna problematika uređena općenito, a time i povredu prava Europske unije. Slijedom toga potrebno je bilo izvršiti izmjene pojedinih odredbi nacionalnog Zakona o zaštiti potrošača radi potpunog usklađivanja s predmetnom Direktivom. I sama praksa i domaće tržište ukazalo je na poteškoće reguliranja posebnih oblika prodaje npr. kod obveznog isticanja dvije cijene u slučajevima kad posebni oblici prodaje traju kraće vremensko razdoblje odnosno kada započinje u određenom dijelu dana i traje svega nekoliko sati.

Obveza isticanja dvije cijene pojavljivala se trgovcima kao prepreka u ispunjavanju predmetne zakonske obveze, posebice kada se u trgovini nalazi veliki broj proizvoda. Također, praksa je ukazala i na nužno usklađivanje termina početka sezonskog sniženja, s poslovnom praksom trgovaca kao i pojedinim vrstama roba, što će se dodatno regulirati posebnim pravilnikom u cilju da se ova problematika detaljnije uredi. Nadalje, praksa i djelovanje udruga za zaštitu potrošača pokazala je da je ugovore o uslugama koji se između trgovaca i potrošača sklapaju putem telefona potrebno jasnije urediti u dijelu koji se odnosi na trenutak sklapanja ugovora. Predloženo je i ustrojavanje Registra potrošača koji ne žele biti kontaktirani u okviru promidžbe i prodaje putem telefona koji će se voditi pri Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti.

Naime, potrošač koji ne želi primati pozive i/ili poruke koje se odnose na promidžbu i prodaju putem telefona moći se upisati u Registar, a postupak upisa i ispisa iz Registra regulirat će se također Pravilnikom. Zakon o zaštiti potrošača zanimljiv je mnogim djelatnostima upravo zbog definiranja pojma trgovca jer prema Zakonu "trgovcem se smatra bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, uključujući i osobu koja nastupa u ime ili za račun trgovca." Također, važno je istaknuti da će se HUP uključiti i u pripremu novih Pravilnika predviđenih Zakonom, kako bi se osim zaštite prava potrošača, vodilo računa i o poslovnoj praksi trgovaca i funkcioniranjem domaćeg tržišta koje je dio zajedničkog EU tržišta proizvoda i usluga.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana
Pogledaj sve