Forum

Naslovnica Forum Komentari članaka Za male i srednje tvrtke s EK se dogovara plan od 290 mil. eura
Pretraživanje
Dionička društva
Prije krize trošili smo čak 4 postotna boda rasta kredita za 1 posto rasta BDP-a, što se sad očituje u ograničenjima.
TORNOS 20.8.2015.
Dugotrajni korisnik
Mali krug prijatelja
-

Konferencija u organizaciji HUB u HUP te predstavnika izvršne vlast,bez predstavnika sudbene vlasti ne može ništa meritorno reći o rastu gospodarstva.
Upravo su sudionici ove konferencije otkrili kakao za rast gospodarstva nedostaju kolaterali, jamstvene sheme,alternativne financijske institucije,skromniji vlasnički pristup, relaksiraniji pristup poslovne elite ect. Međutim ta „otkrića“ bačena su u sekundarni plan i relativizirana „elitnim“ poslovnim provokatorom koji je više bio nagovor na poslovno elitni mazohizam nego na provokaciju-investiciju!
Za jasniju sliku mogućeg gospodarskog rasta mogu ekonomisti i političari pričati što hoće ali suci, advokati pravnici bi morali objasniti u kom su suodnosu gospodarska rast i slijedeća prava iz EU konvencije:

 prava na pošteno (pravično, fair) suđenje:
 pravo na pristup sudu (access to court);
 pravo na procesnu ravnopravnost (equality of arms, “jednakost oružja”);
 pravo na javno i kontradiktorno suđenje (public hearing);
 pravo na saslušanje (fair hearing);
 pravo na dokaz (right to proof);
 pravo na sud ustanovljen zakonom (tribunal established by law);
 pravo na nezavisnost i nepristranost u suđenju (impartiality and independence);
 pravo na suđenje u razumnom roku (reasonable time);
 pravo na učinkovitu ovrhu presuda (effective enforcement);
 zabrana arbitrarnog postupanja (arbitrariness)
 i pravo na pravnu sigurnost (legal certainty).
Tek sudska praksa uz financijaše,poslovnu elitu i političare ,može baciti potpuno svijetlo na problem gospodarskog rasta!!!!

Marx 26.11.2007.
Mali krug prijatelja
Dugotrajni korisnik
-

Skupu je promaklo nešto drugo. Naime, Komisija EU je odustla od svoje namjere da Hrvatsku podvrgne programu korigiranja makroekonomskih neravnoteža. Sada je Hrvatska u poziciji vlasnika automobila koji želi veliki servis, a mehaničar mu kaže da se to ne isplati raditi jer auto već poodavno treba genaralku, a ne servis.

Drugim riječima, čeka se “bumerang obveznica” i priznanje da više nije u stanju servisirati vanjski dug. Nakon toga dolazi MMF koji će, nakon reformi statističke sllužbe da se odredi koliki je stvarni javni dug (tu će nastupiti iznenađenje u plavom)koliki dug Hrvatska jest u stanju servisirati. Ostatak će biti djelomično otpisan (haircuts) a onda će doći pomoć od EU i manjini dio od MMF-a. Glavni uvjet za pomoć će biti će biti ostvarivanje primarnog budžetskog suficita - ali ne od 1 ili 1,5 nego 3,5%. To znači (konačno!) masvne rezove u državnom i javnom sektoru.

Malo je smiješno govoriti o rastu dok se ne napravi ova “generalka” - o konkurentnosti hrvatskog gospodarstva da i ne govorimo!