Forum

Naslovnica Forum Komentari članaka 'Za desetak godina nećemo imati nikoga za rad u proizvodnji odjeće'
Pretraživanje
Dionička društva
Ne možemo govoriti o tekstilnoj industriji kroz državnu strategiju kao u doba socijalizma. To je sada pitanje projekata i sposobnosti poduzetnika.
viewer 28.1.2012.
Mali krug prijatelja
Dugotrajni korisnik
-

Bravo. Jako dobra opservacija i analiza stanja.

borsa 21.2.2014.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
-

Kako to misle
Zar neće postojati Neno sa varteksom