Forum

Naslovnica Forum Komentari članaka 'Stambena ofenziva': Planiraju gradnju 3200 subvencioniranih stanova na ove tri lokacije
Pretraživanje
Dionička društva
Uz sadržaje za djecu i zelene površine, imat će i posebne stanove za osobe s malim primanjima.
harpun 26.3.2007.
Veliki krug prijatelja
Dugotrajni korisnik
-

Kada će se ovo desiti u Splitu i Zagrebu

osi3 5.12.2005.
Mali krug prijatelja
Dugotrajni korisnik
-

Eto, to je praktični marksizam Poslovnog dnevnika, izvještavaju samo o građevinskim projektima gdje je država uključena sa subvencijama.

To je valjda primjer “ideološki ispravnog” poslovanja, a pravi privatni sektor marksisti iskreno mrze, pa ga neće ni spominjati.

A istina je da je Austrija zemlja razvijene tržišne ekonomije, i da su ovakvi projekti samo margilani dio tržišta, socijalni stanovi za socijalno ugrožene, čiji se socijalni status utvrđuje imovinskim cenzusom, uvođenje koga naši lupeški komunisti sprječavaju svim silama, jer bi se izravno vidjelo tko je krao i koliko je krao.

Ovakve socijalne projekte s lakoćom financira bogata liberalna ekonomija, a malo ih je jer u liberalnoj ekonomiji ima malo siromaha. No marksistička propaganda koja ovakve projekte stavlja u prvi plan, a sve druge prešućuje - kao da dolazi iz najmračnijih zakutaka Radničkog univerziteta Đuro Đaković.

neo 25.2.2010.
Dugotrajni korisnik
-

harpun


Kada će se ovo desiti u Splitu i Zagrebu

Imaš čitavu Sopnicu i sada najnovije Podbrežje, inače je čitavi Novi Zagreb napravljen po sličnom sistemu…Ogromna razlika je kako Beč gospodari s tim fondom a kako Bandić…
harpun 26.3.2007.
Veliki krug prijatelja
Dugotrajni korisnik
-

to se u razvijenim društvima zove pravo na stan , kao što imate pravo na obrazovanje ,na zdravstvenu zaštitu tako imate i pravo na stan , to je temeljno ljudsko pravo