Forum

Naslovnica Forum Svijet Srednjeročna perspektiva
Pretraživanje
Dionička društva
fanatic 30.10.2007.
-

Ima li ovdje nekog zainteresiranog za diskusiju o strateškim temama? Na primjer, zanemarujući trenutne opasnosti u američkom bankovnom sektoru i odraza toga na svijet, vidi li netko sljedećih deset godina kao ‘business as usual’ ili ne? Ukupna zaduženost Hrvatske je 32 milijarde Eura i još uvijek je niža od godišneg BNDa ali to se tiče samo Hrvatske. Razina američkog duga popela se u IX mjesecu do 46.6 trilijuna dolara dok je američki BND 13 trilijuna dolara. Dug je dakle 3.6 puta veći od godišnjeg BNDa – ali o američkoj ekonomiji ovisi cijeli svijet. I dok su SAD sve donedavno bezbrižno uvozile kapital na nivou 2-3 milijarde dolara dnevno čime su financirale domaću ekonomiju, čini se da je nestalo zainteresiranih za američke obveznice. Ima li ovdje nekoga tko u takvoj situaciji vidi mogućnost da sljedećih deset godina budu sve samo ne ‘business as usual’?
I drugo, postoji li još kakvih ‘eksternih’ razloga za zabrinutost? Ako je ekonomiji da bi uopće postojala potreban rast, stoje li tome rastu na putu kakva ograničenja?

ČARUGA 27.8.2007.
Dugotrajni korisnik
Srednji krug prijatelja
-

ima

PRODAJEM U LIMBURGU____________________________________________________________________________________________________