Pretraživanje
Dionička društva
Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena
PRFC 10,40 10,40 10,40 10,40 0,00 0,00 681 7.082,40 -9,57%
darac11 13.11.2010.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
100%

https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:52:1586928249538::NO:52:P52_PSO_ID:7430969 [sudreg.pravosudje.hr]

Ako to ne upali onda otiđite na stranicu “sudreg.pravosudje.hr ”, zatim odaberete “ objave subjekta upisa”, zatim popunite datum “ od 19,7,2019 ” do 19,7,2019“ i kliknete ”pretraži“, zatim odaberete ”sljedeću stranicu" i 6 red odozgora bi vam trebao bit proficio.
Je malo komplicirano dok ne skužite .

darac11 13.11.2010.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
100%

Proficio d.d.
Zagreb, Draškovićeva 12

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03 i 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15, 40/19), Uprava trgovačkog društva PROFICIO dioničko društvo za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Draškovićeva 12, OIB: 39508009387, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080459501 (dalje u tekstu: „PROFICIO d.d.“ ili „Društvo“) je dana 01. srpnja 2019. godine, donijela sljedeću

O D L U K U
o sazivanju glavne skupštine društva PROFICIO d.d., Zagreb

koja će se održati dana 26. kolovoza 2019. godine u 13:00 (trinaest) sati u dvorani „Ban Zrinski“ Hotela Dubrovnik u Zagrebu, Gajeva ulica 1.

Za Glavnu skupštinu objavljuje se sljedeći dnevni red i prijedlozi odluka

D N E V N I R E D :

1. Upotreba dobiti
2. Davanje razrješnice članovima Uprave
3. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora
4. Imenovanje revizora Društva
5. Dopuna predmeta poslovanja Društva
6. Izmjene i dopune Statuta Društva

P r i j e d l o z i o d l u k a

Ad 1.
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću:

Odluku
o upotrebi dobiti

Dobit Društva za 2018. godinu iznosi 12.251.532,73 kn (slovima: dvanaest milijuna dvjesto pedeset jedna tisuća petsto trideset dvije kune i sedamdeset tri lipe) od kojih će se 10.548.728,05 kn (slovima: deset milijuna petsto četrdeset osam tisuća sedamsto dvadeset osam kuna i pet lipa) rasporediti za sjecanje vlastitih dionica, a 1.708.804,68 kn (slovima: milijun sedamsto osam tisuća osamsto četiri kune i šezdeset osam lipa) će se rasporediti u zadržanu dobit.

Ad 2.
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću:

Odluku
o davanju razrješnice članovima Uprave

Utvrđuje se da je u 2018. godini Uprava Društva vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom, pa se temeljem navedenog članovima Uprave daje razrješnica.

Ad 3.
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću:

Odluku
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Utvrđuje se da je u 2018. godini Nadzorni odbor Društva obavljao svoje poslove u skladu sa zakonom i Statutom, pa se temeljem navedenog članovima Nadzornog odbora daje razrješnica.

Ad 4.
Nadzorni odbor Društva predlaže da Glavna skupština donese sljedeću:

darac11 13.11.2010.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
100%

Ad 4.
Nadzorni odbor Društva predlaže da Glavna skupština donese sljedeću:

Odluku
o imenovanju revizora Društva

PricewaterhouseCoopers d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, imenuje se revizorom Društva za 2019. godinu.

Ad 5.
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću:

Odluku
o dopuni predmeta poslovanja Društva

Dopunjava se predmet poslovanja Društva na način da se nadodaju sljedeće djelatnosti:

* mjenjački poslovi

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću:

Odluku
o izmjenama Statuta Društva

I. Mijenja se članak 4. Statuta Društva koji izmijenjen glasi:

„Članak 4.
Predmet poslovanja Društva sastoji se u obavljanju slijedećih djelatnosti:

74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 Upravljačke djelatnosti holding-društava Kupnja i prodaja robe
 Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 Zastupanje stranih tvrtki
 Promidžba (reklama i propaganda)
 Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti
 Poslovanje nekretninama
 Proizvodnja električne energije
 Prijenos električne energije
 Distribucija električne energije
 Opskrba električnom energijom
 pružanje usluga smještaja
 pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
 djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
 djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
 prijevoz za vlastite potrebe
 javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
 međunarodni linijski pomorski promet
 povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
 posredovanje u prometu nekretnina
 turističke usluge u nautičkom turizmu
 turističke usluge u zdravstvenom turizmu
 turističke usluge u kongresnom turizmu
 turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
 turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
 usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
 usluge turističkog ronjenja
 usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
 projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 mjenjački poslovi.“

darac11 13.11.2010.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
100%

II. Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

III. Ovlašćuje se nadzorni odbor da slijedom provedenih izmjena Statuta utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.
Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem opunomoćenika.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno, pismeno poštom ili faxom na broj 01 4886 111 te putem elektroničke pošte info@proficio.hr, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine odnosno do dana 20. kolovoza 2019. godine, u skladu s odredbama članka 11. Statuta Društva odnosno važećih odredbi Zakona o trgovačkim društvima.

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara, osoba ovlaštena za njegovo zastupanje. Pisana punomoć mora sadržavati tko zastupa, koga zastupa i posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u središnjem depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje.

Sukladno odredbama čl. 277. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, od sazivanja Glavne skupštine u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva dioničarima će biti stavljeni na uvid propisani dokumenti radnim danom u vremenu od 10:00 do 16:00 sati.

PROFICIO d.d.

kukurijek 4.8.2006.
Veliki krug prijatelja
Dugotrajni korisnik
-

Zahvaljujem, ima li itko namjeru ici na Skupstinu?

accountant 17.8.2007.
Dobar prosjek ocjena
Veliki krug prijatelja
Dugotrajni korisnik
-

eto, nakon koliko godina navodnog poslovanja u turizmu, su se sjetili da trebaju imati i mjenjačke poslove?
o tome vam ja pričam…

darac11 13.11.2010.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
-

Da, ja. Ako tko ima kakvih pitanja za upravu i nadzorni odbor?

lojtra 1.9.2018.
Korisnik s iskustvom
Srednji krug prijatelja
-

O čemu vi pišete? Pa uzeli nam sve dionice. 😞

Tonebrod 29.11.2014.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
-

darac11


Da, ja. Ako tko ima kakvih pitanja za upravu i nadzorni odbor?

Mene zanima da li Ce i kad Ce ic u otkup preostalih dionica to jest u istiskivanje i ako mozda nece hoce li dionica biti vracena na neku od platforma za trgovanje.. koja bi sad trebala biti nominalna vrijednost dionice?
Zanima me i što je sa sudom i jesu li pokrenuli kakvu žalbu kod neke europske institucije?

nimimada 17.8.2011.
Veliki krug prijatelja
Dugotrajni korisnik
50%

Sada kada su otjerati dobar dio malih dioničara, hoće li se saznati kako stoje ulaganja u vjetroelektrane u Madžarskoj te razni startupovi u USA. Tamo se trpalo lopatom a parama ni traga ni glasa.

superfly 2.1.2007.
Veliki krug prijatelja
Dugotrajni korisnik
100%

Ja imam u planu ici ove godine..ukoliko ima jos zainteresiranih mozemo se i naci negdje prije skupstine..

nimimada 17.8.2011.
Veliki krug prijatelja
Dugotrajni korisnik
50%

Ja ne idem jer nemam dionice ali bih volio pročitati što je bilo na skupštini ako će netko od forumaša prisustvovati. Naravno želim svako dobro malim dioničarima koji su ostali. Ne sumnjam da Proficio ne vrijedi mnogo više od trenutne TK.