Forum

Naslovnica Forum Tržišta kapitala - Hrvatska (ZSE) PRAVNI KUTAK - punomoći, ugovori, tumačenje zakona i ostali korisni savjeti
Pretraživanje
Dionička društva
Ibro10 20.5.2012.
Veliki krug prijatelja
Dugotrajni korisnik
-


Ova poruka je premještena iz teme: Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

Pozz,

nedavno sam bio pisao o svojoj situaciji na temi BEZ CENZURE, ukratko radi se o tome da sam izgubio pravo uzdržavanog člana zbog “primitka od otuđenja financijske imovine” u iznosu od 30 000kn, pošto sam student imam pravo na dohodak/primitak do 13 000kn godišnje, međutim tih 30 000kn je vrijednost prodanih dionica tj. promet dionicama!!!! Što je po meni apsurdno jer sam možda ostvario i kapitalni gubitak!!! Prema zakonu o dohotku, primitak ne može biti od otuđenja osobne imovine, a moje dionice su moja osobna imovina, zar ne? Nadam se da ću to riješiti žalbom. Međutim zanima me jedna druga stvar, a to je zakon o porezu na kapital. Jer se od ove godine tamo spominje nešto o otuđivanju fin. imovine odnosno oporezivanje kapitalnog dobitka od 12%.ISto tako pitam iz razloga jer imam i oročenu štednju, međutim te kamate nisu navedene kao moj primitak do 2014. godine, hoće li biti u 2015. g. odkad su i oporezive s 12%? Što ako u 2016.g. ostvarim dohodak tj. kapitalni dobitak veći od 50 000kn što je granica za neoporezivanju za studente, koje ću onda sve poreze plaćati i koliko? Zbilja ne kužim ove naše zakone. Ako netko ima sličnu situaciju ili može pojasniti, zahvaljujem!

Invest 16.12.2013.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
-


Ova poruka je premještena iz teme: Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Prirucnici_brosure/Kapital__163.pdf [porezna-uprava.hr]

MEGIDO1 1.11.2009.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
-


Ova poruka je premještena iz teme: Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

Nisam pročitao da će se oporezivati zarada po dionici od trgovanja osim od dividende. Od kud takve info? Što s onima koji prodaju s gubitkom? …

neće uvijek biti ovako.

MEGIDO1 1.11.2009.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
-


Ova poruka je premještena iz teme: Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

što je to dohodak od kapitala od dividendi, a što dohodak od kapitala od
udje la u dobiti na osnovi udjela u kapitalu?
Dohodak od kapitala od dividendi su primici {to ih dioni~ko dru{tvo ispla}uje svojim
dioni~arima fizi~kim osobama po osnovi ostvarene dobiti.
Dohodak od udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu su primici po osnovi ostvarene
dobiti fizi~kih osoba koji su ~lanovi drugih oblika trgova~kih dru{tva i fizi~kih osoba
kojima se samostalna djelatnost oporezuju porezom na dobit.

neće uvijek biti ovako.

MEGIDO1 1.11.2009.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
-


Ova poruka je premještena iz teme: Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

Ajme, evo ga

Je li propisana obveza vo|enja evidencije o primicima od kapitalnih dobitaka
koji su ostvareni otu|enjem financijske imovine?
Porezni obveznici, ili umjesto njih dru{tva za upravljanje i osobe koje na osnovi ugovornog
odnosa upravljaju njihovom financijskom imovinom, du`ni su od 1. sije~nja
2016. godine voditi evidenciju o nabavi i otu|enju istovrsne financijske imovine, uz
kori{tenje metode FIFO („prvi ulaz - prvi izlaz“). To zna~i da se imovina kronolo{ki koristi
onim redom kojim je i nabavljena.
PRIMJER:
Porezni obveznik je 7. sije~nja 2016. godine na Zagreba~koj burzi kupio 37 dionica
dioni~kog dru{tva „X“ po cijeni od 281,00 kn po dionici, a 31 sije~nja 2016. godine jo{
40 dionica istog dru{tva po cijeni od 277,00 kn po dionici. U listopadu 2016. prodaje
25 dionica dru{tva „X“ po cijeni od 283,00 kn po dionici. Porezni obveznik dohodak
od kapitala izra~unava kao razliku izme|u primitka od prodaje 25 dionica (25 x
283,00 kn = 7.075,00 kn) i vrijednosti dionica koje je kupio 7. sije~nja 2016. godine
(25 x 281,00 kn = 7.025,00 kn). Dohodak od kapitala je 50,00 kn.
? Je li propisana obveza dostavljanja evidencije o primicima od kapitalnih
dobitaka Poreznoj upravi?
Porezni obveznici su tu evidenciju obvezni dostaviti Poreznoj upravi uz Obrazac KD-G
samo kad `ele da im se priznaju kapitalni gubici ostvareni u poreznom razdoblju i
umanje kapitalni dobici ostvareni u istom razdoblju.

neće uvijek biti ovako.

ana2 12.1.2016.
Novi korisnik
-


Ova poruka je premještena iz teme: Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

pozdrav svima!

korisnik Ibro10 je sredinom 10-og mjeseca prošle godine pisao na forumu kako je zbog trgovanja dionicama izgubio pravo uzdržavanog člana i da će uložiti žalbu na porezno rješenje pa me zanima je li žalba pozitivno rješena jer i ja imam isti slučaj..

ING 5.5.2010.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
100%

Kopiram poruku _ upit od klege Investa.
Imao sam nekoliko upita pa bi molio stručno mišljenje

Invest 11.1.2016 15:40

Kolege,

Da li je možda netko otvorio pravnu osobu preko koje planira trgovati na ZSE.
Da li je to uopće isplativije?
Zna li netko više detalja?

NOVAC JE SAMO SREDSTVO POMOĆU KOJEG SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE

Invest 16.12.2013.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
66%

@ING
Trudim se, ali nikako doć do odgovora :)
Tko nam može dati više informacija?

irdeto 26.3.2006.
Dugotrajni korisnik
-


Ova poruka je premještena iz teme: KRAS (Kraš d.d.)

Znam da ovo možda nije mjesto za ovo pitanje,, ali nisam našao na ovom frumu gdje bi ga moagao postaviti, nešto me zanima ja sam samo jednom kupovao dionice, sada vidm da se mora voditi nekakav obrazac JOPPD , sa druge strane opet sam čuo da to radi kuća koja se bavi posredništvom za kupnju i prodaju dionca, može li mi netko reći što se mora voditi, zahvaljujem na odgovoru , pozdrav