Pretraživanje
Dionička društva
an2te 8.11.2007.
-

mislim da vec dugo vremena se ne pridrzavate svog statuta i ne ulazete u podrucja koja su navedena u njemu.

an2te 8.11.2007.
-

metak mene nece, metak mene nece.

vjeko 27.12.2005.
Veliki krug prijatelja
Moderator
Zaposlenik
Dugotrajni korisnik
-

Imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fonda):
100% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Država sa tržištem kapitala u razvoju;.
do 15% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: RH);
do 15% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Europske Unije (u daljnjem tekstu: EU) i ostalih država članica Organizacije za ekononsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD).

Osim u dionice, imovina Fonda ulaže se i u sljedeće instrumente:
do 20% u udjele u otvorenim investicijskim fondovima i dionice u zatvorenim investicijskim fondovima koji su registrirani u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA te u Državama sa tržištem kapitala u razvoju;
do 20% u kratkoročne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH, država članica EU i ostalih država članica OECD, država članica Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu: CEFTA);
do 10% u dugoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz RH, država članica EU i ostalih država članica OECD, država članica CEFTA,
do 10% u vrijednosne papire koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu;
u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom, i važećim podzakonskim aktima;
do 30% u novčane depozite kod financijskih institucija.

Pojam "Države sa tržištem kapitala u razvoju" odnosi se na slijedeće države: Argentinska Republika, Bosna i Hercegovina, Savezna Republika Brazil, Republika Crna Gora, Republika Čile, Arapska Republika Egipat, Republika Indija, Republika Indonezija, Južnoafrička Republika, Republika Kazakstan, Narodna Republika Kina, Republika Makedonija, Malezija, Islamska Republika Pakistan, Ruska Federacija, Republika Singapur, Republika Srbija, Kraljevina Tajland, Ukrajina, Bolivarijanska Republika Venezuela, Socijalistička Republika Vijetnam.

Suricata suricatta

vjeko 27.12.2005.
Veliki krug prijatelja
Moderator
Zaposlenik
Dugotrajni korisnik
-

S datumom 11.06.2015. provedena statusna promjena kojom je PBZ I-Stock fond pripojen PBZ Equity fondu

Suricata suricatta