Forum

Naslovnica Forum Komentari članaka Nevjerojatna birokratska prepreka: Projekte vrijedne više od dvije milijarde kuna mogao bi zaustaviti - pravilnik
Pretraživanje
Dionička društva
Za Gospodarski centar trebao bi biti izrađen natječajni elaborat u skladu sa spomenutim Pravilnikom prema kojem se u elaborat mora ugraditi i odredba o neposrednom ugovaranju glavnog i izvedbenog projekta, jer u suprotnom neće dobiti suglasnost HKA-a.
Fasung 28.4.2019.
Korisnik s iskustvom
-

Ako će se napraviti neko ruglo onda bolje da se ne gradi