Pretraživanje
Dionička društva
naimxs 22.1.2019.
Korisnik s iskustvom
Veliki krug prijatelja
-

speeddy22


Dionica u sustavu Agrokora odnosno Jamnice.U novonastalim okolnostima kakva je sudbina ove dionice.Jamnica ima ˇ"nekeˇ" garancije za kredite Agrokora a Mladina je pod njezinom kapom.U slučaju naplate jamstava ,što je izvjesno da li i mladina spada pod to i što ako netko kupi Jamnicu nakon "restrukturiranja" koliki će mu biti interes da ostavi Mladinu u svom sustavu ili daju proda nekon trećem?

Pretpostavljam da ćeš izgubiti sve svoje dionice u Mladini jer je ovo društvo ušlo u nagodbu i time njima upravlja izvanredna uprava, uz osnivanje novih društava i prenošenje imovine i obveza. U prilogu ti je popis društava… a cjelovit dokument nagodbe ovdje:

http://nagodba.agrokor.hr/wp-content/uploads/2018/06/Prijedlog-Nagodbe-a%C5%BEuriran-25062018.pdf [nagodba.agrokor.hr]

3.1.3.2 Hrvatska društva pod izvanrednom upravom
Upravljačka struktura Hrvatskih društava pod izvanrednom upravom je sljedeća:
– Dionička društva: svako dioničko društvo ima dualističku upravljačku strukturu koja se
sastoji od uprave i nadzornog odbora. Dionička društva pod izvanrednom upravom su
Agrolaguna d.d., Atlas d.d., Belje d.d., Hoteli Koločep d.d., Hoteli Živogošće d.d., Jamnica
d.d., Konzum d.d., Ledo d.d., Mladina d.d., Pik Vrbovec d.d., Pik-Vinkovci d.d., Rivijera
d.d., Solana Pag d.d., Tisak d.d., Vinka d.d., Vukovarski Poljoprivredno Industrijski
Kombinat d.d., Zvijezda d.d., Žitnjak d.d.;
– Društva s ograničenom odgovornošću: većina društava s ograničenom odgovornošću ima
monističku upravljačku strukturu koja se sastoji samo od uprave, pri čemu članovi društva
imaju određene nadzorne ovlasti. To su 360 Marketing d.o.o., A.N.P. energija d.o.o., A007
19
d.o.o., Adria retail d.o.o., Adriasense d.o.o., Agrokor - Trgovina d.o.o., Agrokor - Energija
d.o.o., Aliquantum ulaganja d.o.o., Aureum Stella d.o.o., Backstage d.o.o., Belje abc
d.o.o., Belje Agro-Vet d.o.o., Bio zone d.o.o., Dalmarina d.o.o., Db Kantun Veleprodaja
d.o.o., Eko Biograd d.o.o., Energija Gradec d.o.o., Euroviba d.o.o., Felix d.o.o.,
go.adriatica d.o.o., Gulliver travel d.o.o., Hotel Forum d.o.o., Hu-po d.o.o., Industrija mesa
d.o.o., Irida d.o.o., Jolly projekti jedan d.o.o., Karisma Hotels Adriatic d.o.o., Kha četiri
d.o.o., Kha pet d.o.o., Kha tri d.o.o., Kompas d.o.o., Konsolidator d.o.o., Kor - Broker
d.o.o., Krka d.o.o., Lovno gospodarstvo Moslavina d.o.o., Latere Terram d.o.o., Mliječno
govedarstvo Klisa d.o.o., Mondo-tera d.o.o., mStart d.o.o., Pet-prom ulaganja d.o.o., Photo
boutique d.o.o., Plodovi Podravine d.o.o., Poliklinika Aviva, Poljoprivreda j.d.o.o., Roto
ulaganja d.o.o., SK -735 d.o.o., Sojara d.o.o., Terra Argenta d.o.o., Tisak InPost d.o.o.,
Tisak-usluge d.o.o., Vinarija Novigrad d.o.o., Vjesnik-usluge d.o.o.;
– Društva s ograničenom odgovornošću: određena društva s ograničenom odgovornošću
imaju dualističku upravljačku strukturu koja se sastoji od uprave i nadzornog odbora, pri
čemu i članovi društva mogu imati određene nadzorne ovlasti. To su Adriatica.net d.o.o.,
Multiplus card d.o.o., Projektgradnja d.o.o., Roto dinamic d.o.o., Velpro centar d.o.o.,
Zagreb plakat d.o.o.