Forum

Naslovnica Forum Tržišta kapitala - Hrvatska (ZSE) INDG (Industrogradnja d.d.)
Pretraživanje
Dionička društva
Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena
INDG-R-A 100,00 100,00 100,01 100,01 100,00 110,90 378 37.802,00 0,00%
lucky_b 11.1.2007.
Veliki krug prijatelja
Dugotrajni korisnik
50%

Ja davno otpisao ovo ulaganje. Stvarno ako nekad dobijem koju kunu od ovoga doci ce kao totalno iznenađenje.

tiktak 12.3.2013.
Srednji krug prijatelja
Dugotrajni korisnik
50%

https://novac.jutarnji.hr/makro-mikro/propast-raja-za-seniore-kako-je-kvarnerski-grad-odbio-50-mil-eura-malteske-investicije/8291120/ [novac.jutarnji.hr]

to je bilo zemljište Industrogradnje dok nisu kriminalci stupili u akciju pa jedan daje kredit, koji negdje nestaje, a drugi ustupa zemljište jer ne vraća kredit.

drOETKER 3.7.2009.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
50%

Kako Josip Galinec sprema povijesnu pljačku imovine Industrogradnje? Plan podjele ISTO d.d.
http://www.totalno.hr/povijesnu-imovine-industrogradnje/ [totalno.hr]

Jednog dana krenuli smo mi putem kojim nisu mogli svi.
Bili smo sigurni u svoj hepiend. U svoj dixie band
.

drOETKER 3.7.2009.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
50%

Nizozemska firma TAB B.V. preko Galinca i lažnih zadužnica preotima imovinu pod Industrogradnjom

http://www.totalno.hr/nizozemska-zaduznica-industrogradnjom/ [totalno.hr]

Jednog dana krenuli smo mi putem kojim nisu mogli svi.
Bili smo sigurni u svoj hepiend. U svoj dixie band
.

drOETKER 3.7.2009.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
50%

MOŽE LI TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU ZAUSTAVITI JOSIPA GALINCA I SPASITI OŠTEČENE RADNIKE GRAĐEVINSKOG DIVA INDUSTROGRADNJE
B. B.30/09/2018 20:35
http://www.totalno.hr/zaustaviti-gradevinskog-industrogradnje/ [totalno.hr]

Jednog dana krenuli smo mi putem kojim nisu mogli svi.
Bili smo sigurni u svoj hepiend. U svoj dixie band
.

drOETKER 3.7.2009.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
66%

Ima li Visoki trgovački sud Republike Hrvatske u Zagrebu “HRABROSTI” zaustaviti nezakonite radnje Josipa Galinca?

B. B.26/12/2018 18:08
http://www.totalno.hr/hrabrosti-zaustaviti-nezakonite/ [totalno.hr]

Jednog dana krenuli smo mi putem kojim nisu mogli svi.
Bili smo sigurni u svoj hepiend. U svoj dixie band
.

drOETKER 3.7.2009.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
50%

GLAVNA SKUPŠTINA

Trgovačko društvo ISTO GRUPA d.d. iz Varaždina, Augusta Šenoe 4-6, OIB: 78858201330, održati će se 28. prosinca 2018. u 12 sati u Zagrebu, Poljanička 3-5 (dvorišna zgrada).

Ad. 10.
Mijenja se čl. 6. Statuta društva (prethodni tekst od 22. svibnja 2017. godine), na način da se dodaje drugi stavak koji glasi:
„Uprava je ovlaštena uz suglasnost Nadzornog odbora, tijekom pet godina od dana upisa izmjena Statuta u sudski registar, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala društva uplatom uloga (u novcu odnosno unosom stvari ili prava) i izdavanjem novih dionica, s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći nominalni iznosa od 40.000.000,00 kuna (četrdesetmilijuna kuna). Uprava je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, glede dionica koje se izdaju na temelju ove odredbe, isključiti pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica.“

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene. Ovlašćuje se predsjednik Nadzornog odbora utvrditi i potpisati potpuni tekst Statuta.

Ad. 11.
Daje se ovlaštenje Upravi Društva na razdoblje od pet godina, za stjecanje dionica Društva, najviše do iznosa 10% kapitala Društva.

III. Važne obavijesti vezano uz prijavu i sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 550.300 redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa 270,00 kuna. Svaka redovna dionica s pravom glasa daje jedan glas u Glavnoj skupštini Društva.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Na zadnjoj Skupštini društava ISTO GRUPA DD i INDUSTROGRADNJA DD donete su gore navedene odluke koje je Galinac predložio, pa on i njegovi trabanti usvojili. A svi skupa nemaju ni 10% glasova. Pa ti vidi…

Ono što zdrava društva sa zdravom Upravom i zdravim poslovanjem provode za 5 dana Galinec provodi za 5 godina. Ništa on nikada nije proveo, niti će ikada provesti što bi bilo od koristi dioničarima. On samo kupuje vrijeme i gleda vlastitu korist. On samo baca prašinu u oči onima koji ga slijede, a mislim da ih više nema ni petero.
SPALA KNJIGA NA DVA SLOVA

Zadnja izmjena: drOETKER (1.3.2019. 12:13)

Jednog dana krenuli smo mi putem kojim nisu mogli svi.
Bili smo sigurni u svoj hepiend. U svoj dixie band
.

drOETKER 3.7.2009.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
66%

To što vam Josip Galinec govori o dionicama i njihovom uvrštenju u depozitorij SKDD daleko je od cjelovite istine. Svaka grupa dioničara Industrogradnje neka među sobom odabere svoje predstavničko tijelo od tri člana koje će otići do SKDD, gdje će biti lijepo primljeno i gdje će im biti lijepo i precizno objašnjena procedura uvrštenja bilo koje dionice u Depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Istina je da kod uvrštenja svake dionice u Depozitorij SKDD treba za svakog dioničara navesti njegovo ime, adresu i OIB.
No, ukoliko za manji ili veći broj dioničara, Društvo koje traži uvrštenje svoje dionice, nema OIB ili je do njega trenutačno nemogućno doići dionica će svakako biti uvrštena u Depozitorij, a posebno je naglašeno da će dionice društava:

- ISTO GRUPA DD
- INDUSTROGRADNJA DD
- ISTO DD

biti uvrštene bez problema, po kratkom postupku, bez obzira na nepostojanje stanovitog broja OIB-a.

Za uvrštenje dionica u Depozitorija SKDD, za gore pobrojana tri društva, potrebno je samo vratiti dokumenta koja je Josip Galinec preuzeo nakon izvrštenja dionice INDG-R-A i dionice INDG-R-B iz Depozitorija, a to je bilo 12.12.2017.

Ni onda kada je dionica INDG-R-A bila u Depozitoriju SKDD svi dioničari Industrogradnje nisu imali OIB, pa ti isti ne moraju imati ni sada.

- Oni koji su u međuvremenu umrli imaju svoje zakonske nasljednike koji će s vremenom dostaviti dokaz o nasljeđivanju i pri tome dati svoje osobne podatke i svoj OIB.

- Oni koji su strani državljani dobiti će od SKDD obavijest o stanju dionica na njihovom imenu. I oni će svakako dostaviti svoje točne podatke, pa takoi svoj OIB, jer im je u interesu. Svaki dioničar svoje dionice koje se vode u Depozitoriju SKDD ne može prodati ako u Depozitoriju nije i njegov OIB. Tu je taj interes svakog dioničara da u Depozitoriju budu svi njegovi osobno podaci.

No, tu je još jedan problem koji Josip Galinec prešućuje.
Prije uvrštenja dionica društava: ISTO GRUPA DD, INDUSTROGRADNJA DD I ISTO DD, Uprava tih društava, a to je Josip Galinec, jer jedino on drži sva dokumenta sva tri društva, mora podmiriti sva dugovanja prema SKDD, a ta dugovanja su poprilično velika. Dugovanja su nastala jer se godinama nisu plaćali troškovi za dionicu INDG-R-A i dionicu INDG-R-B dok su te dionice bile u Depozitoriju SKDD.
Svoja pitanja mi pošaljite na privat.

Jednog dana krenuli smo mi putem kojim nisu mogli svi.
Bili smo sigurni u svoj hepiend. U svoj dixie band
.

tiktak 12.3.2013.
Srednji krug prijatelja
Dugotrajni korisnik
50%

što od svega toga imaju mali dioničari.
pa dionice su date u predstečajnoj umjesto duga.
pa valjda postoji papir gdje je popis svih takvih dioničara.
i kome se mogu dionice prodati.

drOETKER 3.7.2009.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
50%

Na zadnjoj Glavnoj skupštini društava ISTO GRUPA DD, ISTO DD i Inustrogradnja dd (u stečaju) Galinec i njegova cipela 42 nisu imali ni 10% glasova. Imali su 8,18%
- NEGOTIATOR ………………………………………………..12.333
- CIPELA 42 ………………………………………………………3.813
- TADIĆ STIPO …………………………………………………..3.380
- PBZ D.D. ZAGREB (skrbnički račun)…………………25.482
_______________________________________________________________
UKUPNO ………………………………………………………..45.008 (8,18%)
(ukupna emisija 550.100)
Uz napomenu da je na strani Galinca je bilo samo 19.526 glasova (3,55%).

Zadnja izmjena: drOETKER (14.3.2019. 1:37)

Jednog dana krenuli smo mi putem kojim nisu mogli svi.
Bili smo sigurni u svoj hepiend. U svoj dixie band
.

drOETKER 3.7.2009.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
50%

Zakon o tržištu kapitala
HRVATSKI SABOR

1329

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA
čl.
Proglašavam Zakon o tržištu kapitala, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. srpnja 2018.

Obveza upisa u središnjem depozitoriju

Dionička društva koja prije stupanja na snagu ovoga Zakona nisu prethodno izdane dionice upisale u središnjem depozitoriju, obvezna su takve, prethodno izdane vrijednosne papire upisati u središnjem depozitoriju u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. iz Zagreba do dana donošenja odluke iz članka 732. stavaka 4. ili 5. ovoga Zakona smatrat će se središnjim depozitorijem kako je definiran odredbom članka 558. stavka 1. ovoga Zakona za potrebe ispunjavanja obveze iz stavka 2. ovoga članka, kao i obveze subjekata iz članka 525. stavaka 4., 6. i 7. ovoga Zakona.

Jednog dana krenuli smo mi putem kojim nisu mogli svi.
Bili smo sigurni u svoj hepiend. U svoj dixie band
.

drOETKER 3.7.2009.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
66%

S obzirom da je na zadnjoj Glavnoj skupštini društava bilo manje od 10% ukupnih glasova ( kapitala) to se pod takvim uvjetima skupština nikako nije mogla održati, pa su njezine odluke ništavne. Takve skupštine se održavaju uz dodatne posebne uvjete.

Jednog dana krenuli smo mi putem kojim nisu mogli svi.
Bili smo sigurni u svoj hepiend. U svoj dixie band
.

drOETKER 3.7.2009.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
66%

Jedna od Odluka donijetih i usvojenih na zadnjoj Glavnoj skupštini društva Isto grupa dd održanoj 28.12.2018. je dokapitalizacija Društva:

„Uprava je ovlaštena uz suglasnost Nadzornog odbora, tijekom pet godina od dana upisa izmjena Statuta u sudski registar, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala društva uplatom uloga (u novcu odnosno unosom stvari ili prava) i izdavanjem novih dionica, s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći nominalni iznosa od 40.000.000,00 kuna (četrdesetmilijuna kuna). Uprava je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, glede dionica koje se izdaju na temelju ove odredbe, isključiti pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica.“

Iz toga razloga Zapisnik sa te Skupštine je morao ući u sudski registar, a do sada nije. Dobili smo pismenu potvrdu od nadležnog Trgovačkog suda da do danas zapisnik sa Skupštine nije dostavljen sudu. Ta namjera Društva ne može se provesti dok ne uđe u sudski registar. Nama vrijeme za pobijanje te odluke, te namjere, počinje teći tek kad Zapisnik bude položen u nadležnom Trgovačkom sudu.

Zadnja izmjena: drOETKER (15.3.2019. 14:23)

Jednog dana krenuli smo mi putem kojim nisu mogli svi.
Bili smo sigurni u svoj hepiend. U svoj dixie band
.

tiktak 12.3.2013.
Srednji krug prijatelja
Dugotrajni korisnik
75%

dr.Oetker, dobra zapažanja. sve u svemu kriminal za Uskok. Ali nikad od toga ništa. Mene zanima da je Poljanička prodana 15.10.2018. godine za 25.990.000,00 kuna firmi Isto Student d.o.o. koja ima temeljni kapital 20.000,00 kuna. Galinec prodaje Galinec kupuje. A gdje su novci, gdje je porez to nikoga ne zanima a ni Uskok a ni poreznu. To je temeljni prikaz kriminalnog skrivanja novaca u Hrvatskoj. To je više žalosno nego začuđujuće.

drOETKER 3.7.2009.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
50%

Sve će doći na red.

Jednog dana krenuli smo mi putem kojim nisu mogli svi.
Bili smo sigurni u svoj hepiend. U svoj dixie band
.

lantana 12.7.2006.
Dugotrajni korisnik
Mali krug prijatelja
100%

Ima li konačno nekih saznanja o tome gdje jei i što radi Galinac? O Industrogradnji dugo nema ništa novog. Novinari bi mogli malo istražiti što se događa. Nekada najbolja građevinska firma, svedena na mutne poslove, prevare dioničara, manipulacije svih vrsta. Povukao dionice s burze, dioničare nasamario, trebao bi biti kažnjen za nezakonite radnje, a iz pravosuđa… ništa.