Forum

Naslovnica Forum Tržišta kapitala - BiH (SASE, BLSE) HGPT (Hercegovinaputevi a.d. Trebinje)
Pretraživanje
Dionička društva
Oznaka Zadnja Najniža Najviša Prosječna Kupovna Prodajna Količina Promet Promjena
HGPT-R-A 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 1,00 60 60,00 0,00%
makmik 12.6.2008.
-

Djelatnost obuhvata: održavanje i zaštita magistralnih i regionalnih puteva i zimsko održavanje puteva, održavanje objekata na putevima, izgradnja, rekonstrukcija i obnavljanje puteva, rekonstrukcija putnih objekata. Posjeduju vlastitu mehanizaciju za obavljanje djelatnosti.