Forum

Naslovnica Forum Tržišta kapitala - Crna Gora GROS (Gross market a.d. Podgorica)
Pretraživanje
Dionička društva
makmik 12.6.2008.
-

Akcionarsko društvo čija je glavna djelatnost ostala trgovina na malo u prodaji mešovite robe.