Forum

Naslovnica Forum Komentari članaka Devizna intervencija HNB-a: U financijski sustav ubrizgano 2,27 milijardi kuna
Pretraživanje
Dionička društva
HNB to čini radi stabilnosti tečaja, kako ne bi značajno aprecirao. Otkup viškova deviza također povećava devizne pričuve, a karakter monetarne politike čini jako ekspanzivnim.
Grga 3.4.2017.
Dugotrajni korisnik
Veliki krug prijatelja
-

Zanimljivo visoki tečaj otkupa deviza, kao i razlozi viška kunske likvidnosti.
Tko ima koristi od čega ?

kanabis 17.3.2010.
Veliki krug prijatelja
Dugotrajni korisnik
-

Pomogao je vujcic sebi. Tecaj treba biti fiksiran na 7,5