Forum

Naslovnica Forum Komentari članaka Danas istječe rok, operacija ipak znatno manja od hipotetskih 620 milijuna kuna
Pretraživanje
Dionička društva
Otkup odražava i stav da je dionica jeftina, a aktivna uloga nije zgorega za ogled s dioničarima na skupštini.
stock 9.2.2006.
Veliki krug prijatelja
Dugotrajni korisnik
-

Odrađeno. Sve ukupno 46 milijuna kuna