Forum

Naslovnica Forum Investicijski fondovi NETA G Dynamic EM
Pretraživanje
Dionička društva
vjeko 27.12.2005.
Veliki krug prijatelja
Moderator
Zaposlenik
Dugotrajni korisnik
-

AC Global Dynamic Emerging Markets je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom čija ulaganja uglavnom obuhvaćaju druge investicijske fondove što znači da se radi o fondu fondova. Strategija Fonda je ulaganje u dioničke fondove čija su ulaganja u najvećoj mjeri usmjerena na tržišta u razvoju:

Raspodjela ulaganja je sljedeća:
- najmanje 40% u dioničke investicijske fondove koji su registrirani i posluju u skladu s pravom EU
- do 50% u obvezničke i novčane investicijske fondove koji su registrirani i posluju u skladu s pravom EU
- do 50% u dioničke investicijske fondove koji su registrirani u RH
- do 20% u novčane investicijske fondove koji su registrirani u RH
- do 20% u depozite kod financijskih institucija registriranih u RH i zemljama članicama EU
- U financijske izvedenice s ciljem zaštite portfelja i ostvarivanja investicijskih ciljeva

Suricata suricatta

vjeko 27.12.2005.
Veliki krug prijatelja
Moderator
Zaposlenik
Dugotrajni korisnik
-

Fond je likvidiran 11. travnja 2014. sukladno čl. 239 stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

Suricata suricatta