Platinum Cash

Društvo će imovinu Fonda ulagati u:
 • minimalno 75% u instrumente tržišta novca - trezorske zapise, komercijalne zapise i depozite kod financijskih institucija te ostale vrijednosne papire i financijske proizvode koji imaju dospijeće do godine dana;
 • do 50% u trezorske zapise, komercijalne zapise i ostale VP (vrijednosne papire) koje imaju dospijeće do godine dana a izdane u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, te Makedoniji;
 • Neograničeno u kratkoročne državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU, SAD, i ostalih država članica OECD-a;
 • do 25% u dužničke VP, izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH, zemljama EU, SAD, i članicama OECD-a;
 • do 25% u dužničke VP izdane od strane MMF-a, Europske banke za obnovu i razvoj, te Europske investicijske banke;
 • do 25% u municipalne dužničke VP izdane od strane subjekata u RH;
 • do 25% u municipalne dužničke VP izdane od strane subjekata u zemljama EU i OECD-a;
 • do 25% u repo sporazume ukoliko je njihovo dospjeće iznad jedne godine i gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste VP koje je izdala, ili za njih jamči RH;
 • do 25% u repo sporazume ukoliko je njihovo dospjeće iznad jedne godine i gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste državni VP koje su izdale zemlje članice EU, SAD i članice OECD-a;
 • do 25% u repo sporazume ukoliko je njihovo dospjeće iznad jedne godine i gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički VP, izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH, zemljama EU, SAD i članicama OECD-a;
 • do 10% u otvorene i zatvorene novčane investicijske fondove odobrene od strane regulatora u RH ili zemljama EU, OECD ili CEFTA-e. u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice isključivo u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda;
 • Fond će se pridržavati ograničenja ulaganja sukladno članku 100. i članku 101. Zakona o investicijskim fondovima ("Narodne novine" br. 150/05.)
  Samo registrirani korisnici mogu komentirati
  Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
  Pregled dana Pogledaj sve