Ilirika Jugoistočna Europa Balanced

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:
 • do 70% imovine Fonda - u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i ostalih država članica CEFTA-e;
 • do 70% imovine Fonda - u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i ostalih država članica CEFTA-e;
 • do 25% imovine Fonda - u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u državama članicama EU (osim Slovenije) i OECD-a;
 • do 25% imovine Fonda - u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u državama članicama EU (osim Slovenije) i OECD-a;
 • do 10% imovine Fonda - u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju;
 • do 10% imovine Fonda - u sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima, bez ograničenja za vrijednosne papire koje izdaje ili za njih jamči Republika Hrvatska;
 • do 35% imovine Fonda - u depozite u financijskim institucijama;
 • do 10% imovine Fonda - u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem od naknade koja se naplaćuje Fondu.
 • Samo registrirani korisnici mogu komentirati
  Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!