Ilirika Gold

ILIRIKA Gold je dionički Fond sa sektorskom globalnom investicijskom politikom te je jedinstveni, u Hrvatskoj akreditirani i registiriani, fond fokusiran na investiranje u vlasničke vrijednosne papire kompanija kojima je osnovna djelatnost proizvodnja i prerada plemenitih metala ili trgovina isitima. Investicije će biti u skladu s investicijskom politikom Fonda u manjem opsegu usmjerene, također, u dužničke vrijednosne papire i druge investicijske fondove. Fond ne ulaže u plemenite metale niti vrijednosne papire ili druge instrumente izdane na temelju plemenitih metala. U investicijski fond ILIRIKA Gold mogu svoj novac ulagati i fizičke i pravne osobe, a namjenjen je investitorima koji svoj novac žele uložiti na dulji vremenski rok uz razinu rizika svojstvenu dioničkim fondovima.
 • fond će biti trajno izložen dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda;
 • do 30% imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire izdavatelja zemalja članica EU, OECD-a i CEFTA-e;
 • do 30% imovine Fonda u instrumente novčanog tržišta;
 • do 30% imovine Fonda u depozite kod financijskih instituacija pri čemu će najviše 20% biti položeno kao depozit kod jedne banke;
 • do 30% imovine Fonda u udjele i/ili dionice drugih investicijske fondove.
 • Fond će većinom ulagati sredstva u vlasničke vrijednosne papire koje će stjecati na sljedećim tržištima kapitala:
 • Sjeverna Amerika (Kanada, SAD);
 • Južna Amerika (Argentina, Bermuda, Brazil, Čile, Ekvador, Kolumbija, Kostarika, Meksiko, Nikaragva, Panama, Peru, Urugvaj, Venezuela);
 • Europa (Austrija, BiH, Bugarska, Danska, Finska, Francuska, Irska, Italija, Island, Hrvatska, Litva, Luksemburg, Mađarska, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Srbija, Španjolska);
 • Bliski istok i Sjeverna Afrika (Bahrein, Egipat, Iran, Izrael, JAR, Katar, Kenija, Kuvajt, Maroko, Saudijska Arabija, Sudan, Tunis, Turska, UAE);
 • Azija i Oceanija (Australija, Bangladeš, Filipini, Indija, Indonezija, Japan, Južna Koreja, Malezija, Singapur, Šri Lanka, Tajland, Vijetnam).
 • Ulaganja u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva Fonda. Njihovim korištenjem neće se mijenjati strategija ulaganja niti povećavati izloženost rizicima iznad onih određenim Prospektom i Statutom Fonda.

  Dokumenti u privitku

  Gold_prospekt i statut_web.pdf
  Samo registrirani korisnici mogu komentirati
  Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!