Budućnost zdravstvene industrije

PCZ Konferencije Budućnost zdravstvene industrije
Više informacija

Lokacija

Mala dvorana Lisinski, Zagreb

Program

Program konferencije pogledajte ovdje.

Conference program is here. (in English)

German.

Kontakt

Za dodatne informacije obratite se na telefone 01 6326 000 i 6326 021 i  na
e-mail pretplata@poslovni.hr.

Budućnost zdravstvene industrije ddd

Dodijeljen broj bodova od strane Hrvatske liječničke komore  je 10 bodova za aktivne sudionike, 8 bodova za pasivne sudionike.

 

Sektor zdravstva, proizvoda i usluga vezanih za pružanje zdravstvenih usluga jedan je od najbrže rastućih segmenata globalnog gospodarstva. Prema analizi velike američke investicijske kuće Bain Capital upravo je taj sektor bio investicijski najaktivniji dio svjetske ekonomije u 2011. i 2012. godini.

U većini razvijenih zemalja zapadnog svijeta na zdravstvene usluge se troši više od 10 posto bruto nacionalnog proizvoda, a zbog strukturalnih promjena izazvanih starenjem generacija 'baby boomera', razvoja inovativnih tehnoloških rješenja i općenitog produljenja životnog vijeka ljudi, ti troškovi u budućnosti će nastaviti rasti značajnim tempom.

 Održivost zdravstvenih sustava diljem svijeta, utoliko, će ovisiti o stvaranju novih organizacijskih i poslovnih modela, uspostavi pametnih sinergijskih odnosa između javnih i privatnih entiteta, stvaranju mjerljivih i jasno određenih hijerarhija obveza i odgovornosti u odnosima pružatelja i primatelja medicinskih usluga, te, ponajviše, osiguravanju dovoljnih kvalitetnih ljudskih resursa i kapaciteta.

U Hrvatskoj zdravstveni sustav funkcionira u dvije, vrlo različite, cjeline. Sustav javnog zdravstva kao još uvijek dominantni segment industrije suočen je s kroničnom diskrepancijom prihoda koje ostvaruje u odnosu na razinu usluga koje je temeljem zakonskih prava građana dužan isporučiti, te značajnim neracionalnostima proizašlim iz neadekvatnog državnog upravljačkog modela.

Sustav privatnog zdravstva, pak, još uvijek pokriva tek manji dio tržišta, te je uvelike koncentriran u specifičnim nišnim segmentima, gdje se ostvaruju iznadprosječni prinosi i koji je zbog dobrih omjera kvalitete usluge i cijene konkurentan i u europskim okvirima.

Nova strategija razvoja hrvatskog zdravstvenog sustava utoliko mora pronaći način kako da potakne veći stupanj operativne suradnje između ta dva segmenta, koje bi s jedne strane kroz veći angažman privatnog sektora i pozitivnu konkurenciju rezultiralo povećanjem efikasnosti rada javnog zdravstvenog sustava, no istovremeno očuvalo društvene tekovine prava na zdravstvenu zaštitu kao osnovnog ljudskog prava.

Budućnost zdravstvene industrije je jednodnevni kongres tematski posvećen:

  • reformi hrvatskog zdravstvenog sustava, jačanju privatnog sektora i to od osiguranja do zdravstvenih ustanova (o ovim temama raspravljat će se kroz moderiranu panel diskusiju na kojoj će sudjelovati više stručnih panelista)
  • promociji novih revolucionarnih tehnologija u zdravstvu, koje ne samo da omogućuju veću izlječivost letalnih i kroničnih bolesti, već uvelike utječu i na optimizaciju i smanjenje operativnih troškova poslovanja (o ovim temama također će se raspravljati kroz moderiranu panel diskusiju na kojoj će sudjelovati više stručnih panelista),
  • Novostima s polja dijabetesa, alergija, infektologije i kardiologije, što će pak biti predstavljeno sudionicima kongresa kroz četiri stručne prezentacije vrhunskih specijalista

Poslovni dnevnik kao vodeći hrvatski poslovni medij smatra kako zdravstveni biznis i sve njegove derivacije i povezane djelatnosti u Hrvatskoj imaju potencijal postati važan segment gospodarskog razvoja, čak i kao izvozna djelatnost.

Organizacijom kongresa Poslovni dnevnik želi potaknuti javnu raspravu o mjerama nužnim za stvaranje održivog zdravstvenog sustava u Hrvatskoj, ali i promovirati sve uspješne mjere i poslovne inicijative koje se u tom sektoru već provode. Uz to, želja je i prezentirati novosti i trendove u svijetu medicine. Stoga, ovaj kongres je mjesto okupljanja svih bitnih dionika u domaćem sektoru zdravstva, od kreatora javnih politika, preko predstavnika stručnih asocijacija do medicinskih i farmaceutskih kompanija te ostalih tvrtki i poduzetnika koji posluju na tržištu zdravstvenih usluga i proizvoda.