Sigurnost hrane - izvornost i zaštita potrošača

PCZ Konferencije Sigurnost hrane - izvornost i zaštita potrošača
Više informacija

Lokacija

Kongresni centar FORUM-Zagreb, Radnička cesta 50, Zagreb

Program

Preliminarni program konferencije možete preuzeti ovdje.

Kontakt

Za više informacija nazovite 01 6326 033 ili pošaljite e-mail na konferencije@poslovni.hr.

Sigurnost hrane - izvornost i zaštita potrošača Konferencija će se održati 24. travnja 2019., u Kongresnom centru Forum, u Zagrebu

Poslovni dnevnik potaknut rezultatima istraživanja EFSA-e o stavovima potrošača u EU o rizicima u prehrambenom lancu, odlučio je organizirati konferenciju pod nazivom "Sigurnost hrane - izvornost i zaštita potrošača". Cilj konferencije je razmjena iskustava i podizanje svijesti o važnosti tematike zdravstvene ispravnosti i sigurnosti hrane te slanje jasne poruke o značaju i snazi domaće proizvodnje, ali i pažnji koja se daje prilikom kontrole uvozne robe. Konferencija će se održati 24. travnja 2019., u Kongresnom centru Forum, u Zagrebu.

Prošle godine, Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) provela je istraživanje s ciljem bolje razumijevanja stavova potrošača EU o rizicima u prehrambenom lancu. Istraživanje je obuhvaćalo i Republiku Hrvatsku. Pokazalo se da građani EU više brinu zbog utvrđenih, nego rizika koji tek nastaju te da čak 90% hrvatskih građana izražava priličnu ili veliku razinu zabrinutosti vezanu uz prijevare s hranom. Rezultati istraživanja pokazuju i nedostatak znanja o novim rizicima kao što su zeleni smoothieji, plastična riža te nanotehnologija, kao i potrebu za općenitim informacijama o rizicima u nastajanju, bez obzira na opseg nesigurnosti. Percepcija hrvatskih potrošača o takvim rizicima usklađena je s percepcijom u cijeloj EU.  

S druge strane, kvaliteta i sigurnost hrane može se osigurati samo naporima svih uključenih u lanac poljoprivredne proizvodnje, prerade, pakiranja, prijevoza, proizvodnje hrane i potrošnje, te uz podršku nadležnih tijela u cjelokupnom procesu. Informiranost javnosti ponajviše ovisi o medijima, ali i uključivanju svih dionika procesa u nastojanju da se pošalje pozitivna i točna informacija o stanju na hrvatskom tržištu.

Cilj konferencije Poslovnog dnevnika je razmjena iskustava i podizanje svijesti o važnosti tematike ispravnosti i sigurnosti hrane te slanje jasne i nedvosmislene poruke o važnosti, ali i snazi domaće proizvodnje i pažnji koja se daje prilikom kontrole uvozne hrane.