Konferencija: Energetska učinkovitost - priče o uspjehu

PCZ Konferencije Konferencija: Energetska učinkovitost - priče o uspjehu
Više informacija

Lokacija

Zagreb, Mala dvorana Lisinski

Program

Konferencija Energetska učinkovitost održala se 29. listopada 2014. Dan ranije (28. listopada) održala se konferencija Energy Market Forum. 

Program konferencije Energy Market Forum pogledajte ovdje.

Program konferencije Energetska učinkovitost pogledajte ovdje.

 

 

Kontakt

Za dodatne informacije obratite se na telefone 01 6326 000 i 6326 021 i  na
e-mail pretplata@poslovni.hr.

Konferencija: Energetska učinkovitost - priče o uspjehu eu

Efikasno upravljanje potrošnjom energije jedan je od najvećih izazova Europske unije.

Do 2020. svaka država članica Unije dužna je smanjiti svoju potrošnju energije u odnosu na referentnu godinu. Radi se o golemoj zadaći čije će ispunjenje zahtijevati paradigmatske promjene u stilu života građana Europe, kao i u načinu poslovanja poduzeća i politikama samih zemalja. Energetsku učinkovitost u Hrvatskoj treba shvatiti kao jedan od ozbiljnih generatora budućeg gospodarskog rasta te sredstvo upošljavanja.

Na nižoj, manje strateškoj, a više praktičnoj razini, projekte energetske učinkovitosti i financijske okvire njihovog poticanja koji su stvoreni od strane državnih, paradržavnih i europskih institucija, treba promatrati kao mogući multiplikator vlastitih investicijskih sredstava.

U budućnosti energetska će učinkovitost zauzimati sve važniju poziciju u investicijskoj politici domaćih državnih institucija i jedinica lokalne samouprave te poslovnih subjekata. Cijeli niz domaćih ulagača uspio je pokrenuti značajne investicijske projekte koji se danas mogu smatrati 'best practice' primjerima, te poslužiti kao osnova za rast nacionalnog fundusa znanja po pitanju razvoja projekata i tehnologija energetske učinkovitosti, a koja bi u budućnosti mogla biti i novi hrvatski izvozni proizvod u regiji.

Konferencija „Energetska učinkovitost – priče o uspjehu“ zamišljena je kao godišnji pregled najuspješnijih projekata realiziranih u sektoru, prezentacije poticajnih mogućnosti i projekata nadležnih državnih institucija, kao i prilike za okupljanje i javnu diskusiju svih bitnih dionika u ovom sektoru – predstavnika državnih poduzeća, čelnika lokalne samouprave, proizvođača opreme, te državnih institucija.  

Sudionici
 • Konferencija: Energetska učinkovitost - priče o uspjehu

  Mihael Zmajlović, Ministar zaštite okoliša i prirode

 • Konferencija: Energetska učinkovitost - priče o uspjehu

  Vesna Bukarica , FZOEU

 • Konferencija: Energetska učinkovitost - priče o uspjehu

  Vesna Šerepac , Virovitičko-podravska županija

 • Konferencija: Energetska učinkovitost - priče o uspjehu

  Saša Marenjak , PPP centar

 • Konferencija: Energetska učinkovitost - priče o uspjehu

  Vlasta Zanki , HEP ESCO

 • Konferencija: Energetska učinkovitost - priče o uspjehu

  Dražen Breglec, GGE

 • Konferencija: Energetska učinkovitost - priče o uspjehu

  Damir Grgorović , Rudan

 • Konferencija: Energetska učinkovitost - priče o uspjehu

  Mladen Bešević, Riteh

 • Konferencija: Energetska učinkovitost - priče o uspjehu

  Marko Rašić , Thorium Software