Je li Hrvatska spremna za nove investicije

PCZ Konferencije Je li Hrvatska spremna za nove investicije
Više informacija

Lokacija

Hotel The Westin (dvorana Panorama), Ul. Izidora Kršnjavog 1

Program

Preliminarni program konferencije možete preuzeti ovdje.

Kontakt

Za više informacija nazovite 01 6326 028 ili pošaljite e-mail na konferencije@poslovni.hr.

Je li Hrvatska spremna za nove investicije investcro_1102

„ Večernji list, Poslovni dnevnik i 24 sata u suradnji s Hrvatskom udrugom banaka (koja u veljači slavi 20 godina poslovanja) te ostalim partnerima projekta InvestCro: Kako do ulagača organiziraju prvu konferenciju na temu "Je li Hrvatska spremna za nove investicije".

Uz otvaranje ključnih pitanja o tome kako privući potencijalne ulagače, cilj konferencije je ukazati na važnost privatnih investicija za održivi gospodarski rast te kako ojačati konkurentnost Hrvatske na međunarodnoj investicijskoj karti.

Konferencija se sastoji od tri dijela - uvodni dio, predstavljanje HUB Analize o investicijama i panel rasprave.

HUB Analiza će obuhvatiti makroekonomske teme vezane uz ulaganja:

· općenito o važnosti investicija: što kaže ekonomska teorija i globalni podaci - kakva je veza između stope investicija i ekonomskog rasta

· dugoročni trendovi u Hrvatskoj i EU s naglaskom na zemlje Nove Europe

· odrednice dugoročnih trendova investicija: priljev kapitala, kamatne stope, kriza...

· poslovna klima (administrativne barijere) i ulaganja (koje su institucionalne reforme najvažnije za poticanje investicija)

· domaće privatne investicije, izravna strana ulaganja i državne investicije: razlike u kretanjima investicije kao komponenta BDP-a koja se najviše mijenja u toku ekonomskog ciklusa: kako ublažiti efekte oscilacija

· efikasnost investicija: makroekonomska perspektiva

· preporuke - što učiniti da Hrvatska postane atraktivnija investicijska lokacija

Cilj panel diskusije je ponuditi odgovore na pitanja kako rangiramo investicijska ograničenja i što učiniti da se ona otklone. Rasprava će se temeljiti i na tekućim vladinim mjerama, što nedostaje te kako potaknuti investicije, temeljene na znanju, inovacijama i novim tehnologijama...

Ciklus konferencija i rasprava o investicijama partnerski podržava Hrvatska udruga banaka koja u 2019. obilježava 20. godišnjicu svoga rada.“

Konferencija će se održati 22. veljače 2019. godine u Hotelu The Westin (dvorana Panorama), Ul. Izidora Kršnjavog 1, Zagreb.