Energetska učinkovitost 2015.

PCZ Konferencije Energetska učinkovitost 2015.
Više informacija

Lokacija

Kongresni centar Forum, Radnička cesta 50, Zagreb

Program

Program konferencije pogledajte ovdje.

Koncept konferencije pogledajte ovdje.

Program in English.

Kontakt

Za dodatne informacije obratite se na telefone 01 6326 000 i 6326 021 i  na
e-mail pretplata@poslovni.hr.

Energetska učinkovitost 2015. Pixsell

16. rujan 2015. ENERGETSKA UČINKOVITOST 2015., Kongresni centar forum, Zagreb

Efikasno upravljanje potrošnjom energije jedan je od najvećih izazova Europske unije, no za Hrvatsku ujedno i potencijalno vrlo značajno novo tržište, gdje bi poduzete aktivnosti i investicije mogle osjetno pridonijeti novom ciklusu gospodarskog rasta i otvaranja novih radnih mjesta.

Do 2020. svaka država članica Unije, pa tako i Hrvatska, dužna je smanjiti svoju potrošnju energije u odnosu na referentnu godinu – u slučaju Hrvatske, 1990-tu. Ta golema zadaća nužno će obuhvaćati i znatne promjene načina razmišljanja, mentaliteta, te načina na koji se društvo odnosi prema energiji, a posredno i okolišu. Ipak, uz ekološke odgovornosti, energetska učinkovitost dugoročno će se pokazati kao jedan od najozbiljnijih univerzalno dostupnih metoda povećanja interne efikasnosti i produktivnosti hrvatske ekonomije, kao i kontrole volatilnih i nepredvidljivih kretanja cijena energije u Hrvatskoj.

Utoliko, energetska učinkovitost je neizbježna i logična za svakog čimbenika društva i ne predstavlja alternativu već jedini smjer za daljnji razvoj. Taj razvoj dugo je vremena bio usporen, ali se posljednjih godina znatno intenzivirao, prvenstveno zbog stvaranja adekvatnih uvjeta – akumulacije stručnog znanja, stvaranja adekvatne pravne regulative, te otvaranja mogućnosti sufinanciranja i poticanja takvih projekata javnim sredstvima.  

Samo za projekte energetske učinkovitosti Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u posljednje dvije i pol godine odobrio je ukupno 800 milijuna kuna poticaja, a što direktno potiče oko 1,6 milijardi kuna investicija. Radi se o projektima koji, po svojoj prirodi, podrazumijevaju vrlo jasan i predvidljiv tijek povrata investicije temeljem ušteda izazvanih manjim troškovima energenata. U konačnici takvi investicijski projekti rezultiraju uštedama za investitore, ekološkim benefitima, te načelnim smanjenjem vanjskotrgovinskog deficita temeljem smanjenja uvoza energije, koji trenutno dostiže i 50 posto. Ipak, sektor energetske učinkovitosti podrazumijeva i stvaranje cijelog jednog novog spektra proizvoda, usluga i djelatnosti, od projektiranja rješenja, preko proizvodnje tehnologija do cjelovite energetske usluge koja obuhvaća praćenje energetskih svojstava i energetskih sustava zgrade, praćenje potrošnje energije u zgradama, sustavima javne rasvjete, industrijskim postrojenjima, sustavima obnovljivih izvora energije, mjerenje i verifkaciju postignutih ušteda, edukaciju odgovornih osoba te utjecaj na ponašanje korisnika koji troše energiju.

Cijeli niz domaćih kompanija danas aktivno radi na razvoju takvih proizvoda i usluga, a neki od projekata koji se u Hrvatskoj provode temeljem iznadprosječne izvrsnosti u svojoj provedbi i rezultatima već se mogu smatrati primjerima najbolje prakse, ne samo na lokalnom tržištu, već i u regiji, gdje bi energetska učinkovitost vrlo skoro mogla postati kvalitetan hrvatski izvozni proizvod.

Što je Energetska učinkovitost – priče o uspjehu?

To je tradicionalna jednodnevna stručna konferencija posvećena razvoju tržišta energetske učinkovitosti u Hrvatskoj, te promociji najreprezentativnijih i najzanimljivijih projekata realiziranih u tom sektoru tijekom protekle godine. Uz to, konferencija služi i kao mjesto prezentacije poticajnih mogućnosti i projekata nadležnih državnih institucija u godini koja slijedi, te kao prilika za okupljanje i javnu diskusiju svih bitnih dionika u ovom sektoru – predstavnika državnih poduzeća, čelnika lokalne samouprave, proizvođača opreme, te državnih institucija.