Projekti vrijedni 500 milijuna eura

Srpska EFT grupa pokrenula je dva energetska projekta u Bosni i Hercegovini

Hrvatska je zemlja s izraženim deficitom u bilanci električne energije koji na godišnjoj razini varira od 4TWh do 5TWh. Imajući u vidu da je i regija jugoistočne Europe u energetskom deficitu te da se u regiji u idućih sedam godina ne očekuje ulazak u pogon većih proizvodnih jedinica, kao ni očekivani ekonomski oporavak, energetski deficit Hrvatske će se sljedećih godina gotovo sigurno povećati. U strateškom je interesu Hrvatske da električnu energiju koja nedostaje dugoročno osigura pod što povoljnijim uvjetima. To će naravno učiniti investicijama u nove proizvodne kapacitete, prije svega u projekte koji će Hrvatskoj elektroprivredi donijeti najveću zaradu na uložen novac u najkraćem roku. Osim HEP-a, ovi projekti predstavljaju realnu priliku i za druge hrvatske tvrtke poput Dalekovoda, Končara, Đure Đakovića i u manjoj mjeri nizu drugih kompanija.

Nova radna mjesta
Analiza započetih investicija u regiji ukazuje da je daleko najrazvijeniji projekt u ovom trenutku gradnja rudarsko-energetskoga kompleksa Stanari u Bosni i Hercegovini. Tim projektom upravlja energetska kompanija EFT grupa. Rudnik ugljena Stanari nalazi se 70 kilometara istočno od Banje Luke. EFT je preuzeo rudnik u svibnju 2005. godine nakon međunarodnog natječaja. Primarni cilj grupe EFT bio je riješiti probleme dugova rudnika prema zaposlenima i vjerovnicima kao i proširiti proizvodnju lignita koja bi zadovoljila potrebe buduće termoelektrane Stanari. Rudnik Stanari danas je među najboljim primjerima privatizacije u Bosni i Hercegovini i regiji, o čemu svjedoče mnogobrojne ocjene međunarodnog tržišta kapitala, financijskih institucija, i uglednih europskih nevladinih organizacija i medija. EFT je u Stanare doveo novu Upravu, a kompanija je do danas uložila više od 40 milijuna eura u kompletnu rehabilitaciju i modernizaciju rudnika. U ovom razdoblju otvoreno je više od dvije stotine novih radnih mjesta, a rudnik danas zapošljava 450 radnika. Rekordna proizvodnja ugljena postignuta je sukcesivno u razdoblju od 2007. do 2009., a rudnik je certificiran da ispunjava međunarodne norme ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Rezerve lignita u stanarskom bazenu iznose 100 milijuna tona. EFT planira u neposrednoj blizini rudnika graditi termoelektranu kapaciteta 300 MW.

Idejni projekt
EFT grupa je u svibnju 2010. potpisala EPC (Engineering, Procurement and Construction) ugovor s Dongfang Electric Corporation iz Kine o gradnji termoelektrane Stanari po sistemu ključ u ruke. Osim objekta elektrane ukupna vrijednost projekta od 500 milijuna eura uključuje i troškove investicija u pomoćne objekte i investicije u proširenje kapaciteta rudnika. EFT grupa pregovara s China Construction Bank (CCB) i China Development Bank (CDB) o financiranju EPC ugovora za TE Stanari. Očekuje se da će kineske banke kreditno pokriti 85% vrijednosti EPC ugovora. Drugi investicijski projekt EFT-a je gradnja hidroelektrane Ulog, na gornjem toku rijeke Neretve u Bosni i Hercegovini. EFT je u rujnu 2009. dobio koncesiju za gradnju i upravljanje hidroelektranom Ulog. Idejni projekt za HE Ulog izradio je Energoprojekt - Hidroinženjering Beograd, a reviziju je obavio AF Colenco iz Badena (Švicarska). Izrađena je tehnička i planska dokumentacija, uključujući idejni projekt, regulacijski plan, studiju uticaja na okoliš, urbanističko tehničke uvjete (UTU), studiju priključka HE Ulog na EES BiH, studiju zaštite prirodnih i povijesnih nasljeđa, studiju opravdanosti, eksproprijacijski elaborat i glavni projekt pristupnih putova. Vlada Republike Srpske je u listopadu 2010. donijela odluku o proglašenju općeg interesa na prostoru HE Ulog. Postupak eksproprijacije zemljišta je u toku. U srpnju 2010. započeti su radovi na sustavu prilaznih putova ukupne dužine 7,2 km. Puštanje u pogon elektrane planirano je za prvu polovicu 2015. godine.

Osnovni parametri projekta HE Ulog:

- Instalirana snaga 35 MW
- Prosječna godišnja proizvodnja 86 GWh
- Ukupno ulaganje 65 milijuna eura
- Visina brane Nedavići 53 m
- Akumulacijsko jezero (Reservoir) ukupne zapremine 6,9 mil. m3
- Dovodni tunel (tannel) dužina 2,5 km i promjer 3,8 m
- Mašinska zgrada (Powerhouse) s dva agregata (Turbine generator unit) tipa Francis

Osnovni parametri rudnika Stanari

- Instalirana snaga TE Stanari 300 MW
- Neto snaga bloka 265 MW
- Bruto stupanj korisnosti bloka 38,5%
- Očekivana godišnja proizvodnja od 2,000.000 MWh pri radu u baznom režimu rada
- Kompletan tretman dimnih plinova u skladu s direktivama EU
- Suhi rashladni sustav
- Povezivanje na elektroenergetski sustav preko postojećeg 400 kV dalekovoda Tuzla - Banja Luka
- TE Stanari će biti prvi termoenergetski objekt u Bosni i Hercegovini koji će u potpunosti funkcionirati u skladu s relevantnim direktivama Europske unije o zaštiti životne sredine

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!