Kako izraditi menadžerski izvještaj


Foto: Thinkstock

Članak preuzet od: Poslovna učinkovitost d.o.o. [poslovnaucinkovitost.eu] za poslovno savjetovanje

Piše: dr. sc. Mladen Meter

Kontroler izrađuje menadžerske izvještaje

Najčešće je u poduzeću kontroler osoba koja sastavlja menadžerske izvještaje. Da bi kontroler izradio dobar izvještaj, potrebno je i da sam bude dobar. Često se dobrim kontrolerom opisuje osoba koja osim stručnih znanja i vještina korisnih za upravljanje poslovanjem poduzeća, posjeduje i socijalne kompetencije te osobni integritet. Nadalje, to je redovito osoba koja je spremna intenzivno raditi i učiti, a s krajnjim ciljem da pomogne poduzeću tj. menadžmentu ostvariti bolje rezultate poslovanja.

Kakve uistinu veze ima kvaliteta (kompetencije) kontrolera i korištenje menadžerskih izvještaja od strane menadžera? Može se reći da kako se prihvaća ili ne prihvaća kontroler u poduzeću, obično je slična situacija i sa njegovim izvještajima. Kao lakmus test činjenice (ne)prihvaćanja kontrolera odnosno njegovog rada, koji je u praksi u velikoj mjeri povezan s izvještavanjem, redovito je razvidan u postojanju međusobne komunikacije/povratnih informacija oko izrađenih izvještaja, korištenja izvještaja kod donošenja poslovnih odluka te sudjelovanja samog kontrolera u procesu poslovnog odlučivanja.

Početna dijagnoza (ne)korištenja menadžerskih izvještaja

Polazna, početna dijagnoza može se odrediti na sljedeći način: uzrok nedovoljnog korištenja menadžerskih izvještaja može biti u kvaliteti izvještaja odnosno kontrolera, ali isto tako i samoj poslovnoj konstituciji poduzeća koja je određena postojećom strategijom poduzeća, poslovnim procesima, informatičkom podrškom poslovanju, raspoloživim znanjem o kontrolingu i sl. Naravno to može biti samo jedna strana medalje o korištenju menadžerskih izvještaja u poslovanju, a druga strana medalje može biti razina kompetencija samih menadžera za koje su namijenjeni izvještaji.

Dakle, problematika (ne)korištenja menadžerskih izvještaja nipošto nije jednodimenzionalna i vrlo često u poslovnoj praksi „medalja nije potpuno sjajna niti sa jedne strane“ te je poteškoće redovito potrebno riješavati „na obje strane medalje“. Doprinos kontrolinga u tom procesu u znatnoj je mjeri određen njegovim organizacijskim položajem odnosno utjecajem, ali i samim kompetencijama i iskustvom kontrolera.

Više nije uvijek bolje

Kod sastavljanja, a potom i dostavljanja menadžerskih izvještaja, vrijedi neprikosnoveno izbjegavanje principa „više je bolje“. Menadžeri vrlo često kronično pate od nedostatka vremena za iščitavanje opsežnih poslovnih izvještaja pa je preporučljivo na jednostavan i sažet način prikazati najvažnije informacije o poslovanju poduzeća. Za kontrolera je svakako zahtijevnije i odgovornije izraditi takav menadžerski izvještaj jer osim što za takav izvještaj treba utrošiti znatno više resursa, ukoliko se istovremeno želi izraditi i kvalitetan izvještaj, na taj način se također izlaže riziku da neke važne informacije o poslovanju izostavi.

U konačnici korisnost menadžerskih izvještaja prvenstveno je određena mogućnošću korištenja njihovog sadržaja u donošenju poslovnih odluka, a tome u velikoj mjeri doprinosi preglednost i istaknutost važnih informacije te ponuđeni prijedlozi kontrolera za unapređenje poslovanja.

Davanje prijedloga za rješavanje poteškoća u poslovanju jedna je od najvažnijih, a istovremeno i najzahtjevnijih zadaća kontrolera – ali upravo time je određena njegova vrijednost za poslovanje poduzeća te se po tome ocijenjuje vrijednost kontrolera u poduzeću – predstavlja li trošak ili dobru investiciju za poduzeće.

Link na članak Poslovne učinkovitosti: http://poslovnaucinkovitost.eu/korisni-sadrzaji/kolumne/424-menadzerski-izvjestaji-u-praksi.html [poslovnaucinkovitost.eu]

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!