Ovdje pogledajte novi raspored održavanja seminara

Foto: Fotolia Foto: Fotolia

Poslovni dnevnik organizira za Vas jednodnevne poslovne seminare u suradnji sa vodećim stručnjacima. U tijeku su upisi na jednodnevne seminare koji se održavaju u Zagrebu. Odaberite najbolji poslovni seminar za sebe. 

Iskoristite popust od 450 kn za rane prijave još ovaj tjedan!

Rezervirajte paket 5 kotizacija uz dodatni popust od 20%

Raspored održavanja poslovnih seminara TRAVANJ 2018.:

Detaljan sadržaj svih seminara potražite na web stranici www.poslovni.hr/seminari/

Organizator seminara: Poslovni dnevnik Večernji list d.o.o.

Za dodatne informacije ili organizaciju internog treninga obratite nam se s povjerenjem! 
Tel: + 385 1 6326 085
e-mail: poslovni-centar-znanja@poslovni.hr

KRATAK SADRŽAJ SEMINARA


10.4.2018. Kako prezentirati sebe i svoj proizvod/uslugu

Na edukaciji ćemo naučiti:

Postavljanje plana prezentacije
Razrada strukture prezentacije
Tehnička i osobna priprema
STORYBOARDING - komadanje i redanje sadržaja
Izgrađivanje odnosa sa publikom
Verbalna i neverbalna komunikacija
STORYTELLING - pričanje priče u prezentaciji


11.4.2018. Poslovna komunikacija i poslovni bonton 

Na edukaciji ćemo naučiti:

komunikacijski okvir: što je komunikacija te forme poslovne komunikacije
neverbalna komunikacija i poštivanje internih smjernica ("kućnog reda")
paraverbalna komunikacija i emocije: ton glasa, akcent, brzina govora, ljutnja
stilovi komuniciranja: agresivna, pasivna, pasivno-agresivna, asertivna komunikacija
emocionalna inteligencija: kako upravljati svojim i tuđim emocijama, kontrola bijesa
bonton, poslovna kultura i uljudnost: zlatna pravila pristojnosti
dobra interpersonalna komunikacija u funkciji dobrih međuljudskih odnosa u timu
komunikacija i etika: poštivanje različitosti ljudi, diversity na radnom mjestu
osobni imidž kao komunikacija brenda tvrtke i kompanijskih vrijednosti

Rezerviraj svoje mjesto OVDJE


12.4.2018. Poslovno planiranje i postavljanje ciljeva

Na edukaciji ćemo naučiti:

Zašto je važno poslovno planiranje i što treba planirati
Kako postavljati ciljeve
Kako vizija i strategija utječu na postavljanje ciljeva i planiranje
Kako uskladiti ciljeve unutar organizacije
Na koje se ključne pokazatelje fokusirati u procesu planiranja
12 koraka za postavljanje i dostizanje ciljeva

Rezerviraj svoje mjesto OVDJE


13.4.2018. NLP Komunikacija s ljutim i "teškim" klijentima

​Na edukaciji ćemo naučiti:

​Upravljati vlastitim emocijama kada smo „napadnuti“
zaštiti sebe i efikasno riješiti situacije kad je klijent ljut
brzo i efikasno smiriti ljutog i “teškog” klijenta
što je zabranjeno reći ljutom klijentu
umijeće postavljanja pitanja kojima dobivamo željeni odgovor
kako ljutog i teškog klijenta „pretvoriti“ u kooperativnog
vještine aktivnog slušanja koje doprinose smanjenju konflikta u komunikaciji
jezični obrasci koji omogućavaju da svaku situaciju okrenemo u svoju korist

Rezerviraj svoje mjesto OVDJE


17.4.2018. Time management - neučinkoviti sastanci

​​Na edukaciji ćemo naučiti:

Kako pripremiti dnevni red za učinkovit sastanak
Kako potaknuti sudionike na aktivno sudjelovanje
Što kada sudionici skreću s teme
Kako sa konfliktnim sudionicima
Dodjela zaduženja i praćenje realizacije
Follow up

Rezerviraj svoje mjesto OVDJE


18.4.2018. Stress-free leadership

​​​Na edukaciji ćemo naučiti:

da li stres razvija ili šteti
kako prepoznati znakove iscrpljenosti i što s njima
kako smanjiti utjecaj pretjeranog stresa
kako upravljati dotokom informacija
kako odabrati naš doživljaj stvarnosti
alati za ostajanje u fokusu
uspješna komunikacija s podređenima i nadređenima
optimalni omjer rada/ odmaranja
dnevna rutina za smanjenje stresa

Rezerviraj svoje mjesto OVDJE


19.4.2018. Vođenje tima i suradnja unutar tima

​​​​Na edukaciji ćemo naučiti:

prepoznavanje različitih timskih uloga (po Belbinovom modelu)
diversity u timu (razlike u osobinama ličnosti, preferiranom načinu rada) 
faktori koji utječu na stvaranje grupne kohezije
preduvjeti i prevencija stvaranja konflikata 
komunikacijski stilovi ponašanja u konfliktima
konstruktivno upravljanje sastancima
kako motivirati zaposlenike  
kako i što delegirati zaposlenicima

Rezerviraj svoje mjesto OVDJE


24.4.2018. Telefonska komunikacija - Teški i nezadovoljni sugovornici

​Na edukaciji ćemo naučiti:

postavljanje i realiziranje cilja telefonskog razgovora
telefon(iranje) kao važan alat u cjelokupnoj prodaji nekog poduzeća
utjecaj kvalitete razgovora na opći dojam poslovanja
Što žele i koji cilj imaju „teški“ sugovornici i nezadovoljni klijenti
Verbalne i neverbalne poruke - stresori
Interpretacija – kako ju premostiti
Kako dobiti preciznu informaciju?
Pregovaranje
Kreiranje rješenja po mjeri klijenta, ali i po mjeri poduzeća
Uloga aktivnog slušanja
Rješavanje problema i zaključivanje komunikacije
Zadovoljstvo uslugom
Up sell i/ili Cross sell – za i protiv

Rezerviraj svoje mjesto OVDJE


25.4.2018. Tko je vaš klijent i što očekuje

​​Na edukaciji ćemo naučiti:

Naučiti kako uspostaviti dobar odnos s klijentom i zadobiti njegovo povjerenje
Usvojiti nove tehnike prodaje
Osvijestiti važnost postprodajnog procesa i odmah primijeniti u praksi
Naučiti na temelju čega klijent donosi odluku o kupnji
Znati upotrijebiti koristi proizvoda/usluge i istaknuti kako on rješava problem kupca
Naučiti koristiti SWOT tehniku u analizi klijenata
Saznati kojim tehnikama se koriste uspješni prodavači i kako se pripremaju za prodajni proces

Rezerviraj svoje mjesto OVDJE


26.4.2018. Upravljanje prigovorima i pritužbama kupaca 

​​​Na edukaciji ćemo naučiti:

​• kako profesionalno upravljati prigovorima i zašto je to bitno
• pripremite se (niža kvaliteta proizvoda, spora isporuka, pogrešne informacije)
• naučite kako spriječiti nastajanje pritužbi (fokus na rješenje, kontrola emocija, razumijevanje)
• alati koji će brzo i učinkovito rješavanje prigovora (komunikacija, druga perspektiva)
• kako ostvariti jasnu verbalnu komunikaciju (geste, ton, ključne riječi…)
• 7 koraka do rješenja prigovora (slušajte,pitajte, neutralizirajte, provjera…)
• 3 vrste pitanja i kako pomoću njih upravljati komunikacijom
• 3 pozicije perspective (agresija, žrtvovanje, nezainteresiranost)
• kako se nositi sa stresnim situacijama, što napraviti kad dođe do konflikta,
• najpraktičnija rješenja, primjeri i vježbe komunikacije i postavljanja pitanja

Rezerviraj svoje mjesto OVDJE


27.4.2018. Učinkovito delegiranje i rukovođenje timom 

​​​Na edukaciji ćemo naučiti:

kako učinovito rukovoditi zaposlenicima
koje stilove vođenja razlikujemo
što je potrebno za uspješan razvoj zaposlenika
delegiranje kao alat razvoja članova tima
što (ne) treba delegirati, kako i kada?
proces delegiranja, prepreke i tipične greške
upravljanje zaposlenicima pomoću ciljeva
delegiranje i efikasno upravljanje vremenom
delegiranje i povratna informacija zaposlenicima o učinku

Rezerviraj svoje mjesto OVDJE


Detaljan sadržaj svih seminara potražite na web stranici www.poslovni.hr/seminari/

Organizator seminara: Poslovni dnevnik/Večernji list

Za dodatne informacije ili organizaciju internog treninga obratite nam se s povjerenjem! 
Tel: + 385 1 6326 085
e-mail: poslovni-centar-znanja@poslovni.hr

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!