Osvježi svoje znanje i vještine na seminaru

Foto: Fotolia Foto: Fotolia

Poslovna godina se bliži kraju, sad je trenutak da uložite u edukaciju

Poslovni dnevnik organizira za Vas jednodnevne poslovne seminare u suradnji sa vodećim stručnjacima. U tijeku su upisi na jednodnevne seminare:

STUDENI 2017.

Iskoristite popust od 450 kn za rane prijave i dodatni popust za 5 ili više polaznika iz iste tvrtke na jedan ili više seminara. 

Detaljan program svih seminara možete pogledati na www.poslovni.hr/seminari/ ili nas kontaktirajte na e-mail: poslovni-centar-znanja@poslovni.hr

 

 

Pogledaj fotografije sa održanih seminara OVDJE

Sadržaj seminara:

08.11.2017. NLP Komunikacija s ljutim i "teškim" klijentima 

U svakodnevnom poslovanju susrećete se sa ljutim i teškim klijentima? Vaš posao zahtjeva komunikaciju sa klijentima i pružanje podrške. Što kad komunikacija preraste u sukob i nerazumijevanje druge strane?  Što ćemo naučiti:

 • Upravljati vlastitim emocijama kada smo „napadnuti“
 • zaštiti sebe i efikasno riješiti situacije kad je klijent ljut
 • brzo i efikasno smiriti ljutog i “teškog” klijenta
 • što je zabranjeno reći ljutom klijentu
 • umijeće postavljanja pitanja kojima dobivamo željeni odgovor
 • kako ljutog i teškog klijenta „pretvoriti“ u kooperativnog
 • vještine aktivnog slušanja koje doprinose smanjenju konflikta u komunikaciji
 • jezični obrasci koji omogućavaju da svaku situaciju okrenemo u svoju korist

Cilj treninga je naučiti polaznike novim vještinama, voditi komunikaciju sa teškim klijentima profesionalno, uvjerljivo i odlučno. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.

09.11.2017. Učinkovito delegiranje i rukovođenje timom

Mnogim menadžerima, osobito onima koji su tek stupili na funkciju, najveći je izazov delegirati zadatke svom timu. Svrha seminar je naučiti i znati primijeniti pravilne tehnike i stilove upravljanja zaposlenicima kako bi se postiglo efikasnije postizanje ciljeva i rasterećenje od mikro-menadžerskih operacija. Koje su teme:

 • što je upravljanje?
 • uspješan razvoj zaposlenika i stil vođenja
 • delegiranje kao alat razvoja članova tima
 • što (ne) treba delegirati, kako i kada?
 • proces delegiranja, prepreke i tipične greške
 • upravljanje zaposlenicima pomoću ciljeva
 • delegiranje i efikasno upravljanje vremenom
 • delegiranje i povratna informacija zaposlenicima o učinku

Nakon ovog seminara menadžeri će razviti svoju vještinu upravljanja zaposlenicima i timom, efikasnijeg upravljanja vremenom i procesom procjene učinka zaposlenika. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.  

13.11.2017. Kontroling i upravljanje poslovnim procesima

Glavna misija kontrolinga je  definiranje ciljeva i planiranje u cilju kvalitetnog izvještavanja management. Da bi kontroling to uspješno radio važno je da uspostavi vlastite glavne procese. Oni mu omogućavaju kvalitetno obavljanje zadataka. Naučite sve o: funkciji upravljanja poslovnim procesima kroz:

 • Strateško planiranje
 • Operativno planiranje i budžetiranje
 • Prognoziranje – Forecasting
 • Raspored i upravljanje troškovima
 • Izvještavanje (Reporting)
 • Kontroling sektora u poduzeću
 • Balanced Score Card procesa kontrolinga

Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.  

14.11.2017. Učinkovito vođenje tima i timska suradnja

Nejasno definirane odgovornosti i nadležnosti nad ciljevima, procesima i brojnim tekućim aktivnostima negativno djeluju na tim, odjel i poduzeće u cjelini.  Ciljevi seminara:

 • Kako prepoznati tipove ljudi i načine komunikacije
 • Izgraditi učinkovitije timove
 • Osvijestiti koji ste tip i kako funkcionirate
 • Osvijestiti koje tipove ljudi imate u timu
 • Što biste trebali poduzeti da Vaš tim bude efikasniji
 • Kojih tipova imate premalo ili previše
 • Istražiti timski profil svakog člana tima
 • Izgraditi timsku suradnju, harmoniju i ravnotežu
 • Postići grupnu i organizacijsku sinergiju
 • Prepoznati timske snage i slabosti
 • Poboljšati interakciju među članovima tima
 • Pružiti podršku u postizanju krajnjeg cilja poduzeća
 • Akcijski plan i zaduženja za provedbu.

Izgradite čvrste osnove za brz i održiv razvoj vaše tvrtke. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.  

15.11.2017. Kako uspješno motivirati zaposlenike

Zašto neke zaposlenike moram stalno „gurati“ da naprave posao kvalitetno i na vrijeme? Kako to da neki zaposlenici rade loše, premda imaju veću plaću? Mnogi menadžeri gube vrijeme i novac nepotrebno, jer se stalno moraju „baviti“ s problematičnim zaposlenicima i „gasiti požare“, umjesto da se bave onim čime bi stvarno trebali. Koje su teme?

 • Što (de)motivira vaše zaposlenike za posao?
 • Menadžerski stil upravljanja i kako utječe na motivaciju zaposlenika
 • Materijalna i nematerijalna motivacija
 • Utjecaj nagrade i kazne na radnu motivaciju
 • Sukob generacija i što motivira mlade/stare zaposlenike?
 • Motiviranje SMART ciljevima
 • Motiviranje pohvalom i konstruktivnom kritikom
 • Motiviranje razvojem kompetencija zaposlenika

Naučite kako motivirati sebe, imati produktivne i efikasne zaposlenike, uspješnu poslovnu komunikaciju koja će vam osigurati vrhunske rezultate na tržištu. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.

16.11.2017. Leadership - Delegiranje, motiviranje i rukovođenje

Sveobuhvatan trening za uspješno vođenje zaposlenika posebice kreiran za mlade menadžere. Naučiti ćemo:

 • Što je potrebno za uspješan razvoj zaposlenika
 • Koji su stilovi vođenja
 • Proces delegiranja zadataka, prepreke i tipične greške
 • Motivacija i tehnike motivacije u praksi
 • Uzroci (ne)motiviranosti članova timova
 • Materijalna i nematerijalna motivacija
 • Utjecaj nagrade i kazne na motivaciju zaposlenika
 • povratna informacija: motiviranje pohvalom i konstruktivnom kritikom
 • konflikti na radnom mjestu, strategije rješavanja konflikata korak po korak

Koristeći najbolje stilove rukovođenja i pravilne tehnike upravljanja zaposlenicima i vi možete biti vrhunski manager. Garantiramo veću produktivnost, timski rad i ostvarenje ciljeva kompanije. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.  

21.11..2017. Pregovaranje - vještine uspješnog pregovarača

Dobre pregovaračke vještine u poslovnom svijetu važna su pretpostavka osobnog uspjeha pojedinaca i poslovnog uspjeha kompanija. Usvojite znanja i vještine uspješnog pregovaranja sa najzahtjevnijim sugovornicima. Radionica sa konkretnim primjerima i vježbama iz prakse. Polaznici će na seminaru naučiti:

 • kako uskladiti vlastitu verbalnu i neverbalnu komunikaciju (geste,mimika,pokreti,boja glasa...)
 • kako potaknuti i ostvariti suradnju sa potencijalnim poslovnim partnerom u procesu pregovaranja   
 • kako reagirati u kritičnim situacijama kada ste izvrgnuti pritisku, inzistiranju, prljavim taktikama? 
 • taktika razmjene informacija - tri ključna koraka (aktivno slušanje, pitanja, refleksija)
 • kako utjecati na partnera u pregovorima (reci ono što želim čuti)
 • kako slušati pozorno, zatražiti pojašnjenja, izraziti svoja stajališta bez provokacija
 • kako tražiti ustupke kod pregovaranja uvjeta
 • ciljevi u pregovorima se razilaze, kako se vratiti na pravi put
 • zauzeti neutralnu poziciju i realno sagledati situaciju, graditi most razumijevanja i povjerenja
 • tri taktike ponašanja u pregovorima koje vode rješavanju problema
 • tips&tricks - korisni savjeti i praktični primjeri

Naučite ispregovarati povoljnije uvjete, veće cijene, zauzmite čvrsti stav kod pregovora jasno i odlučno poput pregovaračkog profesionalca. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana
Pogledaj sve